Biyosistem Mühendisliği

Neden Biyosistem Mühendisliği;

   Biyosistem Mühendisliği, mühendislik bilimlerinin geniş kapsamlı olarak biyolojik sistemlere ve süreçlere uygulanmasını içeren bir mühendislik dalıdır. Hızlı gelişen teknolojiyle birlikte bu mesleğin iş olanakları daha da yükseleceği için kazancın oldukça tatminkar olacağını, günümüz ve geleceğin mesleklerine bakıldığı zaman Sistem Mühendisliği günümüz koşullarında rekabet edebilecek meslekler arasında sayıldığını ve biyosistem mühendisliği yeni bir bölüm olduğundan öğrencilerin mezun olur olmaz iş teklifi alabildiğini biliyoruz. Ülkemizin doğal biyolojik hammadde potansiyelini kalkınma devresine sokacak biyosistem mühendisliğine ihtiyaç vardır.

Eğitim İçeriği;

   Biyosistem Mühendisliği bölümünde öğrencilerin ilk yıldan itibaren konuları ile ilgili bilgisayar ve bilgi teknolojilerini kullanmaya yönlendirilmektedir. Öğrenciler, arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi, arazi toplulaştırılması, tarımsal yapılar, tarımda otomasyon, yeni gelişen teknolojiler, hassas tarım teknikleri, enerji ve makinalar, bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları, hasat sonrası mekanizasyon uygulamaları konularda eğitim görüyor. Biyosistem mühendisliği, mühendislik bilimi ve tasarımının biyoloji, çevre ve tarım bilimleriyle bütünleştirildiği bir mühendislik disiplinidir. Otomasyon, bilgi teknolojileri, hassas tarım, tarımda güç ve enerji, hasat sonrası işlemler, tarımsal yapılar ve çevre, hayvansal üretim teknolojileri, toprak ve su, kırsal gelişme alanlarında mühendislik eğitimi alınmaktadır.

Kariyer Olanakları Nelerdir;

   Biyosistem Mühendisliği Lisans Programında eğitimini tamamlamış bir mühendis tarım ve gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar olan süreçler için gerekli makine ve tesislerin tasarımı, projelenmesi, yapımı ve işletilmesi, biyosistemlerle ilgili enerji kaynaklarının kullanımı ve korunması ve sürdürülebilir tarım ve gıda üretiminin gerçekleştirilmesi konularda yetki sahibi olabilmektedir ve bu yetki gerek bireysel gerekse kurumsal çalışma birimlerinde kullanılabilmektedir. Mezunlarımız,  İl Özel İdareleri, DSİ, Tarım ve Köyişleri ile Çevre ve Orman Bakanlıkları, belediyeler gibi kamu kuruluşlarında, öğretim elemanı olarak üniversitelerde, tarım makineleri ve traktör sanayiinde, tarımsal danışmanlık kuruluşları, tarıma dayalı kooperatifler, mühendislik ve danışmanlık bürolarında, tarımsal yapılarla ilgili müteahhitlik firmalarında, tarıma dayalı uluslararası şirketlerde ve tarımsal işletmelerde tarım makinelerine dayalı mekanizasyon uygulamalarında çalışmaktadır.

Kısacası Biyosistem Mühendisliği;

   Biyosistem mühendisi bir sistem mühendisidir. Sistem mühendisi, doğa ve insan tarafından  gerçekleştirilmiş sistemlerin analizi, tasarımı ve değerlendirilmesiyle uğraşır. Öğrenciler, mezun olduktan sonra ‘Biyosistem Mühendisi’ unvanı almaktadır. Biyosistem mühendisi, biyolojik tabanlı sistemler üzerine eğitim görür ve bu eğitim ekipmanlar (alet ve makineler), malzemeler, süreçler ve insan boyutu üzerine kuruludur. Dolayısıyla, öğrencilerin yeterli matematik ve temel bilimler derslerinin yanı sıra Temel Mühendislik derslerini de alması planlanmıştır. Alınan eğitimin gerçek hayattaki uygulamaları staj yapılarak takip edilebilmektedir.Ayrıca uygulama ağırlıklı bir bölümdür.

Bir Cevap Yazın